ANVÄNDARVILLKOR OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY

Ågesta Gård & Ridskola AB (”ÅGR” nedan) tillhandahåller härmed information till alla sina kunder om sin policy för behandling av personuppgifter på Internet och användarvillkoren för denna hemsida. ÅGR försäkrar att företaget gör sitt yttersta för att skydda integriteten för besökare på denna hemsida.

SÄKERHET OCH KRYPTERING

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt.

MEDGIVANDE

Genom att frivilligt lämna personuppgifter ”online” på hemsidan medger du att ÅGR behandlar informationen i enlighet med denna policy och tillämplig lagstiftning.
Återkalla samtycke
En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt:
a) Samtycket kan återkallas direkt på webbplatsen i menyn Min minsida -> redigera kontoinformation -> radera mitt konto.
b) genom att kontakta oss på info@agestaridskola.se

ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER

Du har full kontroll över den information du lämnar till oss, vissa uppgifter kan du ändra i ditt konto.
a) Rätt till registerutdrag: Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag på de uppgifter vi sparat.
b) Rätt till information och rätt till rättelse: Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera detta.
c) Rätt till radering: Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas.

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

ÅGR säljer, överför eller avslöjar inte personuppgifter till någon tredje part. Vi kan ibland, med ditt medgivande, skicka information om ridläger, kurser, nyhetsbrev etc. Om du inte längre önskar få sådant material från ÅGR så ber vi att du meddelar oss skriftligen att du motsätter dig mottagandet av sådant material, så kommer vi inte att skicka detta till dig. ÅGR förbehåller sig rätten att använda eller avslöja information om det är nödvändigt för att uppfylla någon lag, reglering eller myndighets begäran, för att skydda hemsidans integritet, för att uppfylla dina önskemål eller för att samarbeta vid polismyndighets utredning eller en utredning som rör ett allmänt säkerhetsintresse.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER ÅGESTA GÅRD & RIDSKOLA COOKIES?

”Cookies” är delar av information som en hemsida överför till en individs hårddisk i statistiksyfte. Cookies möjliggör för hemsidan att komma ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder ÅGR cookies för att förbättra din Internetupplevelse. Till exempel håller vi reda på hur många besökare vi har på hemsidan. Vi använder även cookies för att komma ihåg när du återvänder till hemsidan, för att veta vilka som anmält sig till terminsstart, för att administrera kurser och läger. Vi kan komma att sammankoppla personuppgifter och cookie-filer i sådana fall. Om du inte vill ta emot en cookie kan du använda alternativen på din webbläsare och ställa in så att du blir underrättad när du tar emot en cookie. Klicka på ”Hjälp” i din webbläsare om du vill lära dig hur du kan ändra inställningar för cookies. Om du deaktiverar alla cookies är det inte säkert att Du kan ta del av alla funktioner på denna hemsida.

HUR FUNGERAR DET MED LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR?

Vi kan komma att erbjuda länkar till andra hemsidor som inte drivs av ÅGR. Om du besöker någon av dessa länkade hemsidor bör du ta del av vilka regler och vilken policy som gäller för dessa hemsidor. Vi är inte ansvariga för andra företags policy eller handlingar. Vi upplyser alltid när du lämnar vår webbsida.

HUR FUNGERAR DET MED ÅGESTA GÅRD & RIDSKOLAS ANDRA WEBBPLATSER?

Alla de webbplatser som drivs av ÅGR kommer att följa denna policy. Policys för vissa av ÅGR’s hemsidor kan dock variera beroende på förhållanden som är unika för den hemsidan. Under alla förhållanden kommer hemsidor som drivs av ÅGR att fullgöra de förpliktelser som följer av denna policy rörande insamling och användning av personuppgifter.

KOMMER POLICYN ATT ÄNDRAS?

Med tiden kan det bli nödvändigt för ÅGR att göra ändringar i denna policy. Vi föreslår därför att du regelbundet kontrollerar policyn. Vi försäkrar dock att om några ändringar genomförs så kommer dessa inte att tillämpas retroaktivt och inte heller kommer de att ändra vår behandling av tidigare insamlad information.

HUR KONTAKTAR MAN OSS?

Om Du har frågor angående ÅGR’s policy för behandling av personuppgifter på Internet, kontakta oss på info@agestaridskola.se